augusti 24

Gruvdrift en typ av markarbete

Gruvdrift i Europa har en mycket lång historia och är ett av världens äldsta former av markarbeten. Exempel är silvergruvorna i Laurium, vilket hjälpt till att stödja den grekiska stadsstaten Aten. Emellertid är det romarna som utvecklade stora skala brytningsmetoder, särskilt användandet av stora volymer vatten förts till Mine av många vattenledningar. Vattnet användes för en mängd olika ändamål, bland annat att ta bort jordlager och berg skräp, som kallas hydraulisk gruvdrift, samt tvätt finfördelas, eller krossade, malmer och körning av enkla maskiner för markarbeten.

Romarna använde hydrauliska brytningsmetoder i stor skala för prospektering efter venerna malm, speciellt en föråldrad form av gruvdrift kallas hyssja. Det gällde att bygga ett stort antal akvedukter för att leverera vatten till Skutskär där det lagrades i stora reservoarer och tankar. När en full tank öppnades, den våg av vatten slussas bort jordlager att exponera berggrunden nedanför och eventuella guld vener. Berget ades sedan attackerad av brand-inställning för att uppvärma vagga, som skulle släcktes med en vattenström. Den termiska chock spruckna berget, så att den kan tas bort, med hjälp av ytterligare strömmar av vatten från de överliggande tankarna. De romerska gruvarbetarna använde liknande metoder för att arbeta cassiterite insättningar i Cornwall och bly malm i Penninerna men också markarbeten i Växjö med liljegrens.nu.

Metoderna för markarbeten har utvecklats av romarna i Spanien i 25 e.Kr. att utnyttja stora alluviala guldfyndigheter, den största platsen att vara på Las Medulas, där sju långa akvedukter byggdes för att knacka lokala floder och sluss insättningar. Spanien var ett av de viktigaste gruvområden, men alla regioner i det romerska riket utnyttjades. I Storbritannien inföding hade minerade mineraler för årtusenden, , men när romarna kom, ändrade omfattningen av verksamheten dramatiskt.

Romarna behövde vad Britannien besatt, särskilt guld, silver, tenn och bly. Romerska tekniker var inte begränsade till dagbrott. De följde malm vener under jord när dagbrott var inte längre möjlig. På Dolaucothi de stoped ut venerna, och körde adits genom karga berg att tömma gruvgångarna. Samma adits användes också för att ventilera de arbetssätt, speciellt viktigt då brand-inställningen användes. På andra delar av webbplatsen, trängde de grundvattennivån och avvattnas de gruvor som använder flera typer av maskinen, särskilt vända överskridande av vattenhjulen. Dessa används flitigt i koppargruvorna i Rio Tinto i Spanien, där en sekvens omfattade 16 sådana hjul arrangerade i par, och lyfta vatten ca (24 m) 80 fot. De arbetade som löpband med gruvarbetare som står på de bästa stavarna. Många exempel på sådana anordningar har hittats i gamla romerska gruvor och några exempel är nu bevarad i British Museum och National Museum of Wales.


Copyright © 2013. All rights reserved.

Posted augusti 24, 2014 by admin in category "Fabler

Lämna ett svar